ADLİ BİLİŞİM -BİLİRKİŞİ HİZMETLERİ-VERİ KURTARMA

Bilirkişilik

Adli Bilişim

Günümüzde, teknolojinin de yaygın bir biçimde kullanılması sonucunda, suçlar artık ne yazık ki sanal ortamda ve bilişim dünyasında da işlenmektedir. Adli bilişim hizmetleri, bir çok vakada hukuksal süreci hızlandırıcı ve çözüme doğru yönlendirici bir etkiye sahiptir. Bu sebeple ülkemizde günden güne önemini daha da artırmakla birlikte, adli bilişim bilirkişi ihtiyacını da doğurmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla yola çıkan PRATİK  ekibi, adli bilişim alanında tüm ihtiyaçlarınızı giderebilecek potansiyel ve ekipmana sahiptir. 

Adli Bilişim çoğunlukla sanal ortamda, yani bilgisayar ve ileri teknoloji mobil cihazlarda işlenmiş suçların incelenmesini kapsayan bir bilim dalıdır. Çalışmalar genellikle uzmanlar tarafından adli bilişim laboratuvarlarında gerçekleşir fakat bazı durumlarda olay yerinde de incelemeler gerektirebilir. Çeşitli prosedürlerin sonucunda gerçek bilgiye ulaşmayı hedef alan bu bilim dalı, bilişim ortamında işlenmiş olan suçların analizi ve raporlamasını kapsamaktadır.

Mobil/Disc/Server veri kurtarma çözümleri....
 

Yukarı